Privacy verklaring

Onderstaand de privacyverklaring van Smeets Solutions B.V. Hierin wordt omschreven hoe er om wordt gegaan met uw persoonlijke gegevens die worden verzameld door Smeets Solutions B.V.

Privacyverklaring - Smeets Solutions B.V.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Smeets Solutions B.V.

Smeets Solutions B.V. is een onderneming die zich richt op het aanbieden en verkopen van diagnoseapparatuur aan particulieren en bedrijven. Denk hierbij aan apparatuur waarmee voertuigen worden uitgelezen om foutcodes te achterhalen of om servicefuncties uit te voeren.


Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Smeets Solutions verwerkt worden. Smeets Solutions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Het is daarom goed dat u weet wat ermee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Smeets Solutions, neem dan gerust contact met ons op!

Smeets Solutions B.V.
Spaubeekerstraat 93
6191 HN Beek

BTW Nr. NL8231.86.817.B01
KVK Nr. 51264587

b.vriesema@smeetssolutions.nl
+31(0)46-4571880
 

Welke gegevens worden op welke momenten verzameld en met welk doel?

Er wordt op verschillende momenten persoonsgegevens verwerkt door Smeets Solutions B.V. De situaties waarbij gegevens worden verwerkt worden hieronder toegelicht.

 1. Het verwerken van bestellingen: Smeets Solutions verwerkt uw gegevens voor het in behandeling nemen en het verwerken van uw bestelling. Bij het verwerken van een bestelling worden onderstaande gegevens verwerkt:
 • Klantnummer
 • Geslacht
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • Berdrijfsnaam (optioneel)
 • BTW-nummer (optioneel)
 • Straat
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging (optioneel)
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Taal
 • IP Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Wachtwoord
 • Betalingsdata
 • Cookie Hash (uniek persoonsgebonden identificator)
 • Wachtwoord vergeten Hash (uniek persoonsgebonden identificator)

 

 1. Contact opnemen: Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u contact opneemt met Smeets Solutions via de website. Bij gebruik van het contactformulier op de website wordt uw naam, taal, IP-adres, telefoonnummer (optioneel) en emailadres verwerkt.
 1. Het versturen van nieuwsbrieven: Smeets Solutions stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam, taal, IP-adres en e-mailadres worden verwerkt via het daarvoor bestemde formulier op de website van Smeets Solutions. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 1. Gebruik van de website: De website van Smeets Solutions verzamelt gegevens over activiteiten op haar website om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics-cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor het verwerken van de gegevens is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De functie ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De analytische cookies hebben daarom geen of geringe gevolgen voor uw privacy.


Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met externe partijen. Met al deze partijen is, indien nodig, een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerkersovereenkomsten liggen op ons kantoor te Beek ter inzage. Voor het maken van een afspraak om de verwerkersovereenkomsten in te zien kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Koekenpeer
Koekenpeer is de ontwikkelaar van de website van Smeets Solutions. Koekenpeer verzorgt ook het onderhoud, de hosting en de beveiliging van de website. Gegevens worden daarom gedeeld en afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Mailchimp
Nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Uw emailadres en naam worden opgeslagen in daarvoor bestemde lijsten binnen Mailchimp. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Baat Accountants en Fiscalisten
Voor het verwerken van de administratie deelt Smeets Solutions B.V. gegevens met Baat Accountants & Adviseurs. Er is een verwerkersovereenkomst opgesteld welke ter inzage ligt op het kantoor van Smeets Solutions B.V. aan de Spaubeekerstraat 93 te Beek.

Muis Software

Voor het verwerken van de administratie deelt Smeets Solutions B.V. gegevens met Muis software. Er is een verwerkersovereenkomst welke deel uit maakt van de algemene voorwaarden van Muis software.

Google Analytics

Google analytics verwerkt persoonsgegevens over het gebruik van de website van Smeets Solutions. Met Google analytics is een verwerkersovereenkomst gesloten. 

GLS Netherlands
Bestellingen worden verzonden met GLS. Omdat GLS wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

PostNL
Bestellingen worden verzonden met PostNL. Omdat PostNL wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Bpost
Bestellingen worden verzonden met Bpost. Omdat Bpost wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Rabobank
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door de Rabobank. Omdat Rabobank wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

ING Bank
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door de ING Bank. Omdat ING Bank wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Sisow
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door Sisow. Omdat Sisow wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.


Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Smeets Solutions B.V met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor gevraagd worden. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Smeets Solutions B.V. behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Smeets Solutions B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Smeets Solutions B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Opslag periode

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van de dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Smeets Solutions B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Beveiliging

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekend dat uw verbinding met de website van Smeets Solutions B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
De persoonsgegevens die door Smeets Solutions B.V. worden verwerkt zijn toegankelijk via software welke beveiligd is met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens kunnen openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de nodige apparaten.

Medewerkers in dienst van Smeets Solutions of werkzaam ten behoeve van Smeets Solutions zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens waarvan zij kennis kunnen nemen. Indien een medewerker op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken aan een derde zal u voorafgaand aan de verstrekking geïnformeerd worden tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.

In het geval van een datalek of incident neemt Smeets Solutions B.V. contact met u op over de aard van het datalek/incident, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die Smeets Solutions heeft getroffen of zal treffen.


Uw rechten en onze plichten

 1. Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Smeets Solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door contact op te nemen met onze klantenservice. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Smeets Solutions B.V. Dit doet u door contact op te nemen met onze klantenservice.
 3. Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Smeets Solutions B.V. opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Smeets Solutions B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Gebruik maken van uw recht op overdracht kan door contact op te nemen met onze klantenservice.
 4. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Smeets Solutions B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dit doet u door contact op te nemen met onze klantenservice.
 5. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Smeets Solutions B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Smeets Solutions B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens stop te zetten. Het gebruik maken van dit recht kan door contact op te nemen met onze klantenservice.

Aanpassen Privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij de privacyverklaring aanpassen en per welke datum deze aanpassingen van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.

De huidige privacyverklaring is bijgwerkt op 24 mei 2018.

Houd mij op de hoogte van nieuws en aanbiedingen