OBD foutcodes

OBD foutcodes zijn onder te verdelen in 4 categorieën.

 1. OBD2-P (Powertrain Codes / Aandrijflijn foutcodes)
 2. OBD2-B (Body Codes / Carrosserie foutcodes)
 3. OBD2-C (Chassis Codes / Chassis foutcodes)
 4. OBD2-U (Network Codes / Netwerk foutcodes)

Kunt u de foutcode in onderstaand overzicht niet terug vinden, dan is deze in de meeste gevallen fabrikant specifiek en daarom niet vermeld.

OBD foutcodes opbouw

 

Klik onderstaand op de gewenste blauwe categorie om de bijbehorende foutcodes te bekijken.

Let op: De Diagnostic Trouble Codes P1000 t/m P1999 en P3000 t/m P3399 (aangaande de powertrain) zijn specifiek per fabrikant en worden daarom hieronder niet vermeld!

OBD2-P (powertrain) codes P0000-P0999 (hetzelfde voor elke fabrikant).

P0001 Brandstofvolume regelaar, circuit onderbroken
P0002 Brandstofvolume regelaar, onaannemelijk signaal
P0003 Brandstofvolume regelaar, te laag signaal
P0004 Brandstof volume regelaar, te hoog signaal
P0005 Brandstof afsluitklep, circuit onderbroken
P0006 Brandstof afsluitklep, te laag signaal
P0007 Brandstof afsluitklep, te hoog signaal
P0008 Motor positie systeem; Bank 1
P0009 Motor positie systeem; Bank 2
P0010 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0011 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0012 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0013 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling uitlaat, onjuiste werking
P0014 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0015 Cilinder-rij 1, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0016 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 - sensor A
P0017 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 -sensor B
P0018 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2- sensor A
P0019 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2 -sensor B
P0020 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0021 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0022 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0023 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0024 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt; Bank 2
P0026 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0027 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0028 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank2
P0029 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0030 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, onderbreking
P0031 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0032 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0033 Turbo/super charger omloopklep, circuit onderbroken
P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa
P0035 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan plus
P0036 Voorverwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 2
P0037 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0038 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0039 Turbo/super charger omloopklep, onjuiste werking
P0040 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 1 ; Bank 2 - sensor 1
P0041 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 2 ; Bank 2 sensor 2
P0042 Verwarmingselement lambdasonde; Bank 1- sensor 3
P0043 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met massa; Bank 1- sensor 3
P0044 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met plus; Bank 1 - sensor 3
P0045 Turbo/super charger drukcontrole klep, circuit onderbroken
P0046 Turbo/super charger drukcontrole klep, onjuiste werking
P0047 Turbo/super charger drukcontrole klep, kortsluiting aan massa
P0048 Turbo/super charger drukcontrole klep, kortsluiting aan plus
P0049 Turbo/super charger tubine te hoog toerental
P0050 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, elektrische storing
P0051 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met massa
P0052 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met plus
P0053 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 1
P0054 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 2
P0055 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 3
P0056 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, elektrische storing
P0057 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met massa
P0058 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met plus
P0059 Weerstand verwarmingselement; Bank 2 - sensor 1
P0060 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 - sensor 2
P0061 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 - sensor 3
P0062 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 - sensor 3
P0063 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 - sensor 3
P0064 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar plus; Bank 2 - sensor 3
P0065 Luchtregelklep voor verstuivers, onaannemelijk signaal
P0066 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met massa
P0067 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met plus
P0068 Verband luchtmeting tot gasklepstand weg
P0069 Verband luchtmeting tot barometrische druk weg
P0070 Circuit omgevingstemperatuursensor
P0071 Omgevingstemperatuursensor, onjuist signaal
P0072 Omgevingstemperatuursensor, te laag signaal
P0073 Omgevingstemperatuursensor, te hoog signaal
P0074 Omgevingstemperatuursensor, sporadische storing
P0075 Circuit openingstijd inlaattklep(pen); Bank 1
P0076 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 1
P0077 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 1
P0078 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen); Bank 1
P0079 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 1
P0080 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 1
P0081 Circuit openingstijd inlaattklep(pen); Bank 2
P0082 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 2
P0083 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 2
P0084 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen); Bank 2
P0085 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 2
P0086 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 2
P0087 Brandstofgallerij, druk te laag
P0088 Brandstofgallerij, druk te hoog
P0089 Klep voor brandstofdosering, onaannemelijk signaal
P0090 Klep voor brandstofdosering, onderbreking
P0091 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met massa
P0092 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met plus
P0093 Brandstofsysteem, lekkage gedetecteerd
P0094 Brandstofsysteem, kleine lekkage gedetecteerd
P0095 Circuit luchttemperatuursensor 2
P0096 Luchttemperatuursensor 2, onaannemelijk signaal
P0097 Luchttemperatuursensor 2, te laag signaal
P0098 Luchttemperatuursensor 2, te hoog signaal
P0099 Luchttemperatuursensor 2, sporadische storing
P0100 Massa of volume luchtstroming, onaannemelijk signaal
P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal
P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak
P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal
P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing
P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal
P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal
P0107 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te zwak
P0108 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te sterk
P0109 Absolute druksensor inlaat(map), sporadische storing
P0110 Luchttemperatuursensor, te laag signaal
P0111 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0112 Luchttemperatuursensor, signaal te zwak
P0113 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0114 Luchttemperatuursensor, sporadische storing
P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0117 Koelvloeistoftemperatuursensor, te laag signaal
P0118 Koelvloeistoftemperatuursensor, te hoog signaal
P0119 Koelvloeistoftemperatuursensor, sporadische storing
P0120 Gaskleppotentiometer, onaannemelijk signaal
P0121 Gaskleppotentiometer, onaannemelijk signaal
P0122 Gaskleppotentiometer, signaal te zwak
P0123 Gaskleppotentiometer, te hoog signaal
P0124 Gaskleppotentiometer, sporadische storing
P0125 Koelvloeistoftemperatuur voor lambdaregeling, niet bereikt "open loop"
P0126 Koelvloeistoftemperatuursensor, onjuist signaal voor stabiel laten draaien motor
P0127 inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128 Klep voor koelvloeistofcircuit, temperatuur onder regelbereik
P0129 Barometrische druk te laag
P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 - sensor 1
P0131 Cilinderrij 1 lambdasonde 1, spanning te laag
P0132 Cilinderrij 1 lambdasonde 1, spanning te hoog
P0133 Lambdasensor, lage spanning, trage respons; Bank 1 - sensor 1
P0134 Lambdasensor, circuit onderbroken; Bank 1 - sensor 1
P0135 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 1
P0136 Lambdasonde, onaannemelijk signaal; Bank 1 - sensor 2
P0137 Lambdasonde, te laag signaal; Bank 1 - sensor 2
P0138 Lambdasonde, te hoog signaal; Bank 1 - sensor 2
P0139 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 - sensor 2
P0140 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 - sensor 2
P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 2
P0142 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 1 - sensor 3
P0143 Lambdasensor, signaal te laag; Bank 1 - sensor 3
P0144 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 1 - sensor 3
P0145 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 - sensor 3
P0146 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 - sensor 3
P0147 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 3
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0149 Brandstofberekeningssysteem, afwijking van inspuittijden
P0150 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2, sensor 1
P0151 Lambdasonde, Te lage spanning; Bank 2 - sensor 1
P0152 Lambdasonde, spanning te hoog; Bank 2 - sensor 1
P0153 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 1
P0154 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 1
P0155 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 1
P0156 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 2
P0157 Lambdasonde, spanning te laag; Bank 2 - sensor 2
P0158 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 - sensor 2
P0159 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 2
P0160 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 2
P0161 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 2
P0162 Lambdasonde, circuit; Bank 2 - sensor 3
P0163 Lambdasonde, te lage voltage; Bank 2 - sensor 3
P0164 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 - sensor 3
P0165 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 3
P0166 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 3
P0167 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 2 - sensor 3
P0168 Brandstof temperatuur te hoog
P0169 Brandstofverbruik niet correct
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
P0171 Samenstelling lucht/brandstof mengsel te arm
P0172 Samenstelling lucht/brandstofmengsel te rijk
P0173 Onjuiste berekening lucht/brandstofmengsel; Bank 2
P0174 Lucht/brandstof mengsel te arm; Bank 2
P0175 Lucht/brandstof mengsel te rijk; Bank 2
P0176 Brandstofmengselsensor, fout in circuit
P0177 Brandstofmengselsensor, onaannemelijk signaal
P0178 Sensor brandstofsamenstelling,signaal te laag
P0179 Brandstofmengselsensor, te lage invoer
P0180 Brandstoftemperatuursensor "A", onjuiste signaal spanning
P0181 Brandstoftemperatuursensor "A", onaannemelijk signaal
P0182 Brandstoftemperatuursensor "A", invoer beneden minimum
P0183 Brandstoftemperatuursensor "A", invoer boven maximum
P0184 Brandstoftemperatuursensor "A", sporadische storing
P0185 Brandstoftemperatuursensor "B", onjuist signaal
P0186 Brandstoftemperatuursensor "B", onaannemelijk signaal
P0187 Brandstoftemperatuursensor "B", invoer beneden minimum
P0188 Brandstoftemperatuursensor "B", invoer boven het maximum
P0189 Brandstoftemperatuursensor "B", sporadische storing
P0190 Onjuiste brandstofdruk
P0191 Sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal
P0192 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met massa
P0193 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met plus
P0194 Sensor brandstofdruk, sporadische storing
P0195 Motorolie temperatuursensor, onjuist signaal
P0196 Motorolie temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0197 Motorolie temperatuursensor, signaal te zwak
P0198 Motorolie temperatuursensor, signaal te sterk
P0199 Motorolie temperatuursensor, sporadische storing
P0200 injectoren, onjuiste werking
P0201 Injector 1, storing in circuit
P0202 Injector 2, storing in circuit
P0203 Injector 3, storing in circuit
P0204 Injector 4, storing in circuit
P0205 Injector 5, storing in circuit
P0206 Injector 6, storing in circuit
P0207 Injector 7, storing in circuit
P0208 Injector 8, storing in circuit
P0209 Injector 9, storing in circuit
P0210 Injector 10, storing in circuit
P0211 Injector 11, storing in circuit
P0212 Injector 12, storing in circuit
P0213 Koudstart injector 1, onjuiste werking
P0214 Koudstart injector 2, onjuiste werking
P0215 Brandstofafsluitklep, onjuiste werking
P0216 Klep inspuitbegin, onjuiste werking
P0217 Motor temperatuur veel te hoog
P0218 Transmissie temperatuur veel te hoog
P0219 Maximum motortoerental overschreden
P0220 Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal
P0221 Gasklephoeksensor 2 , onaannemelijk signaal
P0222 Gasklephoeksensor 2, signaal te zwak
P0223 Gasklephoeksensor 2, signaal te sterk
P0224 Gasklep/pedaal positiesensor, sporadische storing
P0225 Gasklep/pedaal positiesensor, voedingspanning
P0226 Gasklep/pedaal positiesensor, onaannemelijk signaal
P0227 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te zwak
P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk
P0229 Gasklep/pedaal positiesensor "C", sporadische storing
P0230 Brandstofpomprelais, storing in circuit
P0231 Brandstofpomp, storing in secundair circuit
P0232 Brandstofpomp, sluiting naar plus
P0233 Brandstofpomp, circuit secundaire brandstofpomp sporadische storing
P0234 Turbo laaddrukregeling, regelgrens overschreden
P0235 Turbovuldruksensor, onjuiste werking
P0236 Turbo/super charger, laadruksensor "A" onaannemelijk signaal
P0237 Turbo/super charger, laadruksensor "A" te laag signaal
P0238 Turbo/super charger, laadruksensor "A" te hoog signaal
P0239 Turbo/super charger, laadruksensor "B" onjuist signaal
P0240 Turbo/super charger, laadruksensor "B" onaannemelijk signaal
P0241 Turbo/super charger, laadruksensor "B" te laag signaal
P0242 Turbo/super charger, laadruksensor "B" te hoog signaal
P0243 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing kortsluiting aan massa
P0244 Turbo/super charger, laadrukbegrenzer "A" onjuiste werking
P0245 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing , kortsluiting aan massa
P0246 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing , kortsluiting aan plus
P0247 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" onjuiste werking
P0248 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" buiten meet bereik
P0249 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" te lage spanning
P0250 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" te hoge spanning
P0251 Inspuitbegin verstelling "A", onjuiste werking
P0252 Inspuitbegin verstelling "A", buiten bereik
P0253 Inspuitbegin verstelling "A", signaal te laag
P0254 Inspuitbegin verstelling "A", signaal te hoog
P0255 Inspuitbegin verstelling "A", sporadische storing
P0256 Inspuitbegin verstelling "B", onjuiste werking
P0257 Inspuitbegin verstelling "B", buiten meetbereik
P0258 Inspuitbegin verstelling "B", signaal te laag
P0259 Inspuitbegin verstelling "B", signaal te hoog
P0260 Inspuitbegin verstelling "B", sporadische storing
P0261 Injector cilinder 1, kortsluiting met massa
P0262 Injector cilinder 1, kortsluiting met plus
P0263 Inspuithoeveelheid cilinder 1 niet in balans
P0264 Injector cilinder 2, kortsluiting met massa
P0265 Injector cilinder 2, kortsluiting met plus
P0266 Inspuithoeveelheid cilinder 2 niet in balans
P0267 Injector cilinder 3, kortsluiting met massa
P0268 Injector cilinder 3, kortsluiting met plus
P0269 Inspuithoeveelheid cilinder 3 niet in balans
P0270 Injector cilinder 4, kortsluiting met massa
P0271 Injector cilinder 4, kortsluiting met plus
P0272 Inspuithoeveelheid cilinder 4 niet in balans
P0273 Injector cilinder 5, kortsluiting met massa
P0274 Injector cilinder 5, kortsluiting met plus
P0275 Inspuithoeveelheid cilinder 5 niet in balans
P0276 Injector cilinder 6, kortsluiting met massa
P0277 Injector cilinder 6 kortsluiting met plus
P0278 Inspuithoeveelheid cilinder 6 niet in balans
P0279 Injector cilinder 7, kortsluiting met massa
P0280 Injector cilinder 7, kortsluiting met plus
P0281 Inspuithoeveelheid cilinder 7 niet in balans
P0282 Injector cilinder 8, kortsluiting met massa
P0283 Injector cilinder 8, kortsluiting met plus
P0284 Inspuithoeveelheid cilinder 8 niet in balans
P0285 Injector cilinder 9, kortsluiting met massa
P0286 Injector cilinder 9, kortsluiting met plus
P0287 Inspuithoeveelheid cilinder 9 niet in balans
P0288 Injector cilinder 10, kortsluiting met massa
P0289 Injector cilinder 10, kortsluiting met plus
P0290 Inspuithoeveelheid cilinder 10 niet in balans
P0291 Injector cilinder 11, kortsluiting met massa
P0292 Injector cilinder 11, kortsluiting met plus
P0293 Inspuithoeveelheid cilinder 11 niet in balans
P0294 Injector cilinder 12, kortsluiting met massa
P0295 Injector cilinder 12, kortsluiting met plus
P0296 Inspuithoeveelheid cilinder 12 niet in balans
P0297 Voertuig conditie overbelast
P0298 Motor olie temperatuur te hoog
P0299 Turbo/ charger overbelast
P0300 Meervoudig overslaan cilinder waargenomen
P0301 Overslaan cilinder 1 gedetecteerd
P0302 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd
P0303 Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
P0304 Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
P0305 Overslaan cilinder 5 gedetecteerd
P0306 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd
P0307 Overslaan cilinder 7 gedetecteerd
P0308 Overslaan cilinder 8 gedetecteerd
P0309 Overslaan cilinder 9 gedetecteerd
P0310 Overslaan cilinder 10 gedetecteerd
P0311 Overslaan cilinder 11 gedetecteerd
P0312 Overslaan cilinder 12 gedetecteerd
P0313 Cilinderoverslag herkend, brandstofgebrek
P0314 Cilinderoverslag, een cilinder
P0315 Afwijkingen krukaspositie systeem niet ingeleerd
P0316 Overslaan tijdens eerste 1000 omwentelingen gedetecteerd
P0317 Hardware ruw-terrein regeling niet aanwezig
P0318 Wegdekconditiesensor "A", onjuist signaal
P0319 Wegdekconditiesensor "B", onjuist signaal
P0320 Sensor motortoerental geen juist signaal
P0321 Sensor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0322 Sensor motortoerental/krukassensor, geen signaal
P0323 Motortoerental sensor, sporadische storing
P0324 Pingelregeling, onjuiste werking
P0325 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 1
P0326 Pingelsensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0327 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 1
P0328 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 1
P0329 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 1
P0330 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 2
P0331 Pingelsensor "B", onaannemelijk signaal; Bank 2
P0332 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 2
P0333 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 2
P0334 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 2
P0335 Krukaspositie-sensor "A", onjuist signaal
P0336 Krukassensor, onjuist signaal
P0337 Krukassensor, signaal te zwak
P0338 Krukassensor, signaal te hoog
P0339 Krukassensor, sporadische storing
P0340 Nokkenaspositie sensor, onjuist signaal; Bank 1
P0341 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0342 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0343 Nokkenaspositie-sensor, signaal te sterk; Bank 1
P0344 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 1
P0345 Nokkenaspositie-sensor, circuit; Bank 2
P0346 Nokkenaspositie-sensor, Onaannemelijk signaal
P0347 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met massa; Bank 2
P0348 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met plus; Bank 2
P0349 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 2
P0350 Bobine, onjuiste werking
P0351 Bobine, onjuiste werking
P0352 Bobine "B", onjuiste werking
P0353 Bobine "C", onjuiste werking
P0354 Bobine "D", onjuiste werking
P0355 Bobine "E", onjuiste werking
P0356 Bobine "F", onjuiste werking
P0357 Bobine "G", onjuiste werking
P0358 Bobine "H", onjuiste werking
P0359 Bobine "I", onjuiste werking
P0360 Bobine "J", onjuiste werking
P0361 Bobine "K", onjuiste werking
P0362 Bobine "L", onjuiste werking
P0363 Overslaan gedetecteerd, brandstoftoevoer onderbroken
P0364 Bobine "L", onjuiste werking primair/secundair circuit
P0365 Nokkenaspositie-sensor, onjuiste werking; Bank 1
P0366 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0367 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0368 Nokkenaspositie-sensor, signaal te sterk; Bank 1
P0369 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 1
P0370 Referentie signaal "timing" onjuist
P0371 Referentie signaal "timing" te veel pulsen
P0372 Referentie signaal "timing" te weinig pulsen
P0373 Referentie signaal "timing", sporadische storing; Signaal "A"
P0374 Referentie signaal "timing", signaal onderbroken; Signaal "A"
P0375 Timing-referentie signaal hoog "B", onjuist signaal
P0376 Timing-referentie signaal hoog "B", te veel pulsen
P0377 Timing-referentie signaal hoog "B", te weinig pulsen
P0378 Timing-referentie signaal hoog "B", sporadische storing
P0379 Timing-referentie signaal hoog "B", sporadische storing / geen pulsen
P0380 Gloeibougie, circuit "A"
P0381 Fout in gloeibougiecircuit(controle lamp)
P0382 Gloeibougie, circuit "B"
P0383 Fout in gloeibougiecircuit(controle lamp)
P0384 Gloeibougie, circuit "B"
P0385 Krukassensor "B", onjuist signaal
P0386 Krukassensor "B", onaannemelijk signaal
P0387 Krukassensor "B", te laag signaal
P0388 Krukassensor "B", te hoog signaal
P0389 Krukassensor "B", sporadische storing
P0390 Nokkenaspositiesensor "B", onjuiste werking; Bank 2
P0391 Nokkenaspositiesensor "B" , onaannemelijk signaal; Bank 2
P0392 Nokkenaspositiesensor "B", signaal te zwak; Bank 2
P0393 Nokkenaspositiesensor "B", signaal te sterk; Bank 2
P0394 Nokkenaspositiesensor "B", sporadische storing; Bank 2
P0395 Nokkenaspositiesensor "B", signaal te sterk; Bank 2
P0396 Nokkenaspositiesensor, sporadische storing; Bank 2
P0397 Ongedefinieerd
P0398 Ongedefinieerd
P0399 Ongedefinieerd
P0400 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking
P0401 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onvoldoende stroming gassen
P0402 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgasdoorstroming vastgesteld
P0403 Magneetklep-uitlaatgasrecirculatie, onjuiste werking
P0404 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, regelverschil
P0405 Temperatuursensor "A" uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0406 Temperatuursensor "A" uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0407 Potentiometer "B" uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0408 Potentiometer "B" uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0409 Uitlaatgasrecirculatie sensor "A", onjuist signaal
P0410 Secundair-luchtsysteem, onjuiste werking
P0411 Secundair-luchtsysteem, onvoldoende doorstroming
P0412 Secundaire-luchtinblaasklep "A", onjuiste werking
P0413 Secundaire-luchtinblaasklep, circuit onderbroken
P0414 Secundaire-luchtinblaasklep "A", kortsluiting
P0415 Secundaire-luchtinblaasklep "B", onjuiste werking
P0416 Secundaire-luchtinblaasklep "B", circuit onderbroken
P0417 Secundaire-luchtinblaasklep "B", kortsluiting
P0418 Relais voor secundaire-luchtpomp "A", onjuiste werking
P0419 Relais voor secundaire-luchtpomp "B", onjuiste werking
P0420 Katalysator, onjuiste werking
P0421 Katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0422 Hoofd katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0423 Verwarmde katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0424 Verwarmde katalysator, temperatuur te laag; Bank1
P0425 Temperatuur sensor katalysator; Bank 1
P0426 Temperatuur sensor katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0427 Temperatuur sensor katalysator, kortsluiting met massa; Bank 1
P0428 Temperatuur sensor katalysator, kortsluiting met plus; Bank 1
P0429 Verwarmde katalysator, onjuiste werking circuit verwarming; Bank 1
P0430 Katalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0431 Opwarmkatalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0432 Hoofdkatalysator, geringe werking; Bank 2
P0433 Verwarmde katalysator, geringe werking; Bank 2
P0434 Katalysator, temperatuur te laag; Bank 2
P0435 Temperatuursensor katalysator; Bank 2
P0436 Temperatuursensor katalysator, onaannemelijk signaal; Bank 2
P0437 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met massa; Bank 2
P0438 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met plus; Bank 2
P0439 Verwarming circuit katalysator; Bank 2
P0440 Brandstofregeneratiesysteem, onjuiste werking
P0441 Brandstofregeneratiesysteem, doorlaat foutief
P0442 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage gedetecteerd
P0443 Brandstofregeneratieklep, onjuiste werking
P0444 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0445 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, kortsluiting
P0446 Brandstofregeneratiesysteem, controle circuit
P0447 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft "open" staan
P0448 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft "gesloten"
P0449 Brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0450 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, onjuist signaal
P0451 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0452 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te zwak
P0453 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te sterk
P0454 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0455 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage waargenomen
P0456 Brandstofregeneratiesysteem, geringe lekkage waargenomen
P0457 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage waargenomen
P0458 Brandstofregeneratiemagneetklep, onjuiste werking
P0459 Brandstofregeneratiemagneetklep, sluiting naar plus
P0460 Brandstofniveau sensor, onjuist signaal
P0461 Brandstofniveau sensor, onaannemelijk signaal
P0462 Brandstofniveau sensor, signaal te zwak
P0463 Brandstofniveau sensor, signaal te sterk
P0464 Brandstofniveau sensor, sporadische storing
P0465 Brandstofregeneratie systeem, circuit stromingssensor
P0466 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, onaannemelijk signaal
P0467 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te laag
P0468 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te hoog
P0469 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, sporadische storing
P0470 Uitlaatgasdruksensor, onjuist signaal
P0471 Uitlaatgasdruksensor, onaannemelijk signaal
P0472 Uitlaatgasdruksensor, signaal te laag
P0473 Uitlaatgasdruksensor, signaal te hoog
P0474 Uitlaatgasdruksensor, sporadische storing
P0475 Uitlaatgasdruksensor, onjuiste werking
P0476 Uitlaatgasdrukcontroleklep, onjuiste werking
P0477 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te laag
P0478 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te hoog
P0479 Uitlaatgasdrukcontroleklep, sporadische storing
P0480 Koelluchtventilatoraansturing 1, onjuiste werking
P0481 Koelluchtventilatoraansturing 2, onjuiste werking
P0482 Koelluchtventilatoraansturing 3, onjuiste werking
P0483 Koelluchtventilator, werking
P0484 Koelluchtventilator, stroom circuit
P0485 Koelluchtventilator, massa probleem
P0486 Sensor uitlaatgasrecirculatie "B", onjuist signaal
P0487 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0488 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0489 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te laag
P0490 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te hoog
P0491 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 1
P0492 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 2
P0493 Koelluchtventilator overbelast
P0494 Koelluchtventilator, te trage werking
P0495 Koelluchtventilator, te hoge ventilator snelheid
P0496 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te hoog
P0497 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te laag
P0498 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te laag
P0499 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te hoog
P0500 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0501 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0502 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0503 Voertuigsnelheids-sensor, signaal te hoog / sporadische storing
P0504 Remlichtschakelaar A / B, samenhang
P0505 Stationaireregelklep, onjuiste werking
P0506 Stationaireregelklep, toerental lager dan verwacht
P0507 Stationaireregelklep, toerental hoger dan verwacht
P0508 Stationaireregelklep, sluiting naar massa
P0509 Stationaireregelklep, sluiting naar plus
P0510 Stationairschakelaar, onjuist signaal
P0511 Stationairtoerental controle circuit
P0512 Beïnvloeding stationairtoerental niet mogelijk
P0513 Verkeerde wegrijblokkeringcode
P0514 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0515 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0516 Temperatuursensor accu, te laag signaal
P0517 Temperatuursensor accu, te hoog signaal
P0518 Stationair controle sporadische storing
P0519 Stationair controle circuit, onjuiste werking
P0520 Motorolie druksensor/schakelaar, onjuist signaal
P0521 Motorolie druksensor/schakelaar, onaannemelijk signaal
P0522 Motorolie druksensor/schakelaar, te laag signaal
P0523 Motorolie druksensor/schakelaar, te hoog signaal
P0524 Motorolie druk te laag
P0525 Cruise control servo, onjuiste werking
P0526 Koelluchtventilator-snelheidsensor, onaannemelijk signaal
P0527 Koelluchtventilator-snelheidsensor, onjuist signaal
P0528 Koelluchtventilator-snelheidsensor, geen signaal
P0529 Koelluchtventilator-snelheidsensor, sporadische storing
P0530 Druksensor airco, onjuist signaal
P0531 Belastingssignaal van aircocompressor, onaannemelijk signaal
P0532 Druksensor airco, signaal te zwak
P0533 Druksensor airco, signaal te sterk
P0534 Airco, verlies van koelmiddel
P0535 Temperatuursensor verdamper airco, onjuist signaal
P0536 Temperatuursensor verdamper airco, onaannemelijk signaal
P0537 Temperatuursensor verdamper airco, te laag signaal
P0538 Temperatuursensor verdamper airco, te hoog signaal
P0539 Temperatuursensor verdamper airco, sporadische storing
P0540 Circuit verwarming inlaatlucht "A"
P0541 Verwarming inlaatlucht "A", sluiting naar massa
P0542 Verwarming inlaatlucht "A", sluiting naar plus
P0543 Verwarming inlaatlucht "A", circuit onderbroken
P0544 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, onjuist signaal; Bank 1 - sensor 1
P0545 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, kortsluiting met massa; Bank 1 - sensor 1
P0546 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, kortsluiting met plus; Bank 1 - sensor 1
P0547 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, onjuist signaal; Bank 2 - sensor 1
P0548 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, kortsluiting met massa; Bank 2 - sensor 1
P0549 Temperatuursensor-uitlaatgastemperatuur, kortsluiting met plus; Bank 2 - sensor 1
P0550 Druksensor stuurbekrachtiging, onjuist signaal
P0551 Druksensor stuurbekrachtiging, onaannemelijk signaal
P0552 Druksensor stuurbekrachtiging, te laag signaal
P0553 Druksensor stuurbekrachtiging, te hoog signaal
P0554 Druksensor stuurbekrachtiging, sporadische storing
P0555 Sensor remkracht versterker
P0556 Sensor remkracht versterker, onaannemelijk signaal
P0557 Sensor remkracht versterker, te laag signaal
P0558 Sensor remkracht versterker, te hoog signaal
P0559 Sensor remkracht versterker, sporadische storing
P0560 Systeemspanning, onaannemelijk signaal
P0561 Systeemvoltage, niet stabiel
P0562 Systeemspanning, spanning te laag
P0563 Systeemspanning, spanning te hoog
P0564 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar "A"
P0565 Aanschakel signaal cruise-control is niet aanwezig
P0566 Uitschakel signaal cruise-control is niet aanwezig
P0567 Cruise-control, signaal terugkoppeling afwezig
P0568 Schakelaar cruise control-snelheidsregelsysteem, onaannemelijk signaal
P0569 Cruise control, afrem signaal ontbreekt
P0570 Signaal acceleratie cruise-control, onjuist signaal
P0571 Cruise control, onjuist signaal remlichtschakelaar
P0572 Cruise control, signaal remlichtschakelaar beneden minimum
P0573 Cruise control, signaal remlichtschakelaar te hoog
P0574 Cruise control, voertuig snelheid te hoog
P0575 Cruise control, onjuist signaal circuit invoer
P0576 Cruise control invoer circuit, te laag signaal
P0577 Cruise control invoer circuit, te hoog signaal
P0578 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "A", circuit onderbroken
P0579 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "A", onjuiste werking
P0580 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar "A", signaal te laag
P0581 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar "A", signaal te hoog
P0582 Cruise control vacuüm controle circuit, circuit onderbroken
P0583 Cruise-control vacuüm controle circuit, te laag signaal
P0584 Cruise-control vacuüm controle circuit, te hoog signaal
P0585 Cruise control, verband tussen invoer Multi-functie schakelaar "A"/ "B" weg
P0586 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, circuit onderbroken
P0587 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met massa
P0588 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met plus
P0589 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B"
P0590 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", circuit onderbroken
P0591 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", onjuiste werking
P0592 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", te laag signaal
P0593 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", te hoog signaal
P0594 Cruise control, servo regeling, circuit onderbroken
P0595 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan massa
P0596 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan plus
P0597 Thermostaat temperatuur controle, circuit onderbroken
P0598 Thermostaat temperatuur controle, te laag signaal
P0599 Thermostaat temperatuur controle, te hoog signaal
P0600 Seriële communicatie ontbreekt
P0601 Regelapparaat defect
P0602 Regelapparaat defect, interne fout
P0603 Regelapparaat defect, interne fout(KAM)
P0604 Regelapparaat defect (Ram geheugen)
P0605 Regelapparaat defect (ROM geheugen)
P0606 Regelapparaat defect, fout in micro processor
P0607 Regelapparaat defect, onjuiste werking
P0608 Stuurmodule snelheidssensor uitgang "A"
P0609 Stuurmodule snelheidssensor uitgang "B"
P0610 Regelunit, fout in module voertuig opties
P0611 Regelunit, controle module werking injectoren
P0612 Regelunit, injector controle module circuit relais
P0613 Regelunit, TCM processor
P0614 Regelunit/regeleenheid transmissie, miscommunicatie
P0615 Startmotorrelais, circuit
P0616 Startmotorrelais, kortsluiting met massa
P0617 Startmotorrelais, kortsluiting met plus
P0618 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(KAM)
P0619 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(RAM/ROM)
P0620 Controle circuit dynamo
P0621 Dynamo, Lampen sturing "L"
P0622 Dynamo, veld controle "F"
P0623 Controle circuit dynamo lamp
P0624 Brandstofdop controle lamp, circuit fout
P0625 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met massa
P0626 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met plus
P0627 Brandstofpompcontrole circuit, circuit onderbroken
P0628 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan massa
P0629 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan plus
P0630 Chassisnummer niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid motor/ regeleenheid aandrijflijn
P0631 Chassisnummer niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid transmissie
P0632 Kilometerteller niet ingelezen in regelunit, regeleenheid motor/ regeleenheid aandrijflijn
P0633 Sleutel startonderbreking niet ingeprogammeerd, regeleenheid motor/ regeleenheid aandrijflijn
P0634 Regeleenheid: aandrijflijn, motor , transmissie; Temperatuur te hoog
P0635 Stuurbekrachtiging controle circuit
P0636 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan massa
P0637 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan plus
P0638 Gasklepregeleenheid, onaannemelijk signaal
P0639 Gasklepregeleenheid "2", onaannemelijk signaal
P0640 Circuit verwarming inlaatlucht
P0641 Sensor hoogte voltage "A", circuit onderbroken
P0642 Sensor referentie hoogte voltage "A", te laag signaal
P0643 Sensor referentie hoogte voltage "A", te hoog signaal
P0644 Instrumentenpaneel bestuurder, circuit seriële datacommunicatie
P0645 Airconditioning controle circuit, onaannemelijk signaal
P0646 Airconditioning controle circuit, te laag signaal
P0647 Airconditioning controle circuit, te hoog signaal
P0648 Controle lamp startonderbreking
P0649 Circuit "cruise-control" controle lamp
P0650 Diagnoselampje (MIL), storing in circuit
P0651 Sensor hoogte voltage "B", circuit onderbroken
P0652 Sensor hoogte voltage "B", te laag signaal
P0653 Sensor hoogte voltage "B", te hoog signaal
P0654 Uitgangssignaal voor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0655 Diagnoselampje motortemperatuur, onaannemelijk signaal
P0656 Brandstofmeter, onjuist uitgangsignaal
P0657 Voltage "actuator", circuit onderbroken
P0658 Voltage "actuator", te lage voltage
P0659 Voltage "actuator", voltage te hoog
P0660 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 1
P0661 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 1
P0662 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met plus; Bank 1
P0663 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 2
P0664 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0665 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0666 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Circuit interne temperatuursensor
P0667 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0668 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, te laag signaal
P0669 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor te hoog signaal
P0670 Regelunit gloeibougie-aansturing, onjuiste werking
P0671 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 1, onjuiste werking
P0672 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 2, onjuiste werking
P0673 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 3, onjuiste werking
P0674 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 4, onjuiste werking
P0675 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 5, onjuiste werking
P0676 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 6, onjuiste werking
P0677 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 7, onjuiste werking
P0678 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 8, onjuiste werking
P0679 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 9, onjuiste werking
P0680 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 10, onjuiste werking
P0681 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 11, onjuiste werking
P0682 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 12, onjuiste werking
P0683 Regelunit gloeibougies, geen signaal naar regeleenheid aandrijflijn
P0684 Regelunit gloeibougies, onaannemelijk signaal
P0685 Voedingsrelais regeleenheid, circuit onderbroken
P0686 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met massa
P0687 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met plus
P0688 Voedingsrelais regeleenheid, referentie circuit onderbroken
P0689 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te laag
P0690 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te hoog
P0691 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met massa
P0692 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met plus
P0693 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met massa
P0694 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met plus
P0695 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met massa
P0696 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met plus
P0697 Sensor "C" referentie voltage, circuit onderbroken
P0698 Sensor "C" referentie voltage, kortsluiting aan massa
P0699 Sensor "C" referentie voltage, kortsluiting aan plus
P0700 Regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0701 Regeleenheid transmissie, controle transmissie onaannemelijk signaal
P0702 Transmissie, onjuiste werking
P0703 Remlichtschakelaar, onjuist signaal
P0704 Koppelingschakelaar, onjuist signaal
P0705 Rijstandsensor transmissie (PRND), onjuist signaal
P0706 Sensor transmissietrap automaat, onjuist signaal
P0707 Sensor transmissietrap automaat, signaal te zwak
P0708 Sensor transmissietrap automaat, signaal te sterk
P0709 Sensor transmissietrap automaat, tijdelijke storing
P0710 Temperatuursensor transmissievloeistof, onjuist signaal
P0711 Temperatuursensor transmissievloeistof, onaannemelijk signaal
P0712 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te zwak
P0713 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te sterk
P0714 Temperatuursensor transmissievloeistof, tijdelijke storing
P0715 Sensor ingangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0716 Sensor ingangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0717 Sensor ingangstoerental transmissie, geen signaal
P0718 Sensor ingangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0719 Koppelomvormer/remschakelaar, onjuist signaal
P0720 Sensor uitgangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0721 Sensor uitgangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0722 Sensor uitgangstoerental transmissie, geen signaal
P0723 Sensor uitgangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0724 Koppelomvormer/remschakelaar, signaal te sterk
P0725 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie, onjuist signaal
P0726 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie, onaannemelijk signaal
P0727 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie, geen signaal
P0728 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie, storing in circuit
P0729 Overbrengingsverhouding versnelling 6, onjuist
P0730 Overbrengingsverhouding transmissie, onjuist
P0731 Overbrengingsverhouding versnelling 1, onjuist
P0732 Overbrengingsverhouding versnelling 2, onjuist
P0733 Overbrengingsverhouding versnelling 3, onjuist
P0734 Overbrengingsverhouding versnelling 4, onjuist
P0735 Overbrengingsverhouding versnelling 5, onjuist
P0736 Overbrengingsverhouding achteruit, onjuist
P0737 Regeleenheid transmissie, circuit uitgaand signaal motortoerental
P0738 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te zwak
P0739 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te sterk
P0740 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0741 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0742 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0743 Koppeling koppelomvormer, storing in circuit
P0744 Koppeling koppelomvormer, tijdelijke storing
P0745 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0746 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0747 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0748 Magneetklep drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0749 Magneetklep drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0750 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0751 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0752 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0753 Transmissie schakelklep 1, storing in circuit
P0754 Transmissie schakelklep 1, tijdelijke storing
P0755 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0756 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0757 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0758 Transmissie schakelklep 2, storing in circuit
P0759 Transmissie schakelklep 2, tijdelijke storing
P0760 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0761 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0762 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0763 Transmissie schakelklep 3, storing in circuit
P0764 Transmissie schakelklep 3, tijdelijke storing
P0765 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0766 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0767 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0768 Transmissie schakelklep 4, storing in circuit
P0769 Transmissie schakelklep 4, tijdelijke storing
P0770 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0771 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0772 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0773 Transmissie schakelklep 5, storing in circuit
P0774 Transmissie schakelklep 5, tijdelijke storing
P0775 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0776 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0777 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0778 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0779 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0780 Transmissie, storing bij schakelen
P0781 Transmissie, storing bij schakelen 1-2
P0782 Transmissie, storing bij schakelen 2-3
P0783 Transmissie, storing bij schakelen 3-4
P0784 Transmissie, storing bij schakelen 4-5
P0785 Magneetklep schakelmoment transmissie, onjuiste werking
P0786 Magneetklep schakelmoment transmissie, onaannemelijk signaal
P0787 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te zwak
P0788 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te sterk
P0789 Magneetklep schakelmoment transmissie, tijdelijke storing
P0790 Transmissie schakelaar "normaal/sport", onjuiste werking
P0791 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0792 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0793 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, geen signaal
P0794 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, tijdelijke storing
P0795 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0796 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0797 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0798 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0799 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0800 Transmissie, aanvraag storingslamp (MIL)
P0801 Transmissie blokkering achteruit, onjuiste werking
P0802 Transmissie storingslamp (MIL), open circuit
P0803 Transmissie schakelklep 1-4, onjuiste werking
P0804 Transmissie waarschuwingslampje opschakelen, storing in circuit
P0805 Positiesensor koppeling, storing in circuit
P0806 Positiesensor koppeling, onjuiste werking
P0807 Positiesensor koppeling, signaal te zwak
P0808 Positiesensor koppeling, signaal te sterk
P0809 Positiesensor koppeling, tijdelijke storing
P0810 Bediening koppeling, onjuiste werking
P0811 Koppeling, overmatige slip
P0812 Transmissie achteruit, storing ingaand circuit
P0813 Transmissie achteruit, storing uitgaand circuit
P0814 Transmissie keuze display, storing in circuit
P0815 Schakelaar voor opschakelen, storing in circuit
P0816 Schakelaar voor terugschakelen, storing in circuit
P0817 Startvergrendeling, storing in circuit
P0818 Aandrijflijn ontkoppelschakelaar, storing ingaand circuit
P0819 Schakelaars op- en terugschakelen komen niet overeen met ingeschakelde versnelling
P0820 Versnellingshendel X-Y positiesensor, storing in circuit
P0821 Versnellingshendel X positiesensor, storing in circuit
P0822 Versnellingshendel Y positiesensor, storing in circuit
P0823 Versnellingshendel X positiesensor, tijdelijke storing
P0824 Versnellingshendel Y positiesensor, tijdelijke storing
P0825 Schakelaars op-en terugschakelen (versnelling beinvloeding), storing in circuit
P0826 Schakelaars op-en terugschakelen, storing ingaand circuit
P0827 Schakelaars op-en terugschakelen, ingaand signaal te zwak
P0828 Schakelaars op-en terugschakelen, ingaand signaal te sterk
P0829 Versnelling 5-6, onjuiste werking
P0830 Koppelingsschakelaar 1, storing in circuit
P0831 Koppelingsschakelaar 1, signaal te zwak
P0832 Koppelingsschakelaar 1, signaal te sterk
P0833 Koppelingsschakelaar 2, storing in circuit
P0834 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0835 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0836 Schakelaar vierwielaandrijving, storing in circuit
P0837 Schakelaar vierwielaandrijving, onjuiste werking
P0838 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te zwak
P0839 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te sterk
P0840 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, storing in circuit
P0841 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, onaannemelijk signaal
P0842 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te zwak
P0843 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te sterk
P0844 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, tijdelijke storing
P0845 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, storing in circuit
P0846 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, onjuiste werking
P0847 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te zwak
P0848 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te sterk
P0849 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, tijdelijke storing
P0850 Schakelaar neutraal of park, storing in ingaand circuit
P0851 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te zwak
P0852 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te sterk
P0853 Schakelaar "Drive", storing in ingaand circuit
P0854 Schakelaar "Drive", ingaand signaal te zwak
P0855 Schakelaar "Drive", ingaand signaal te sterk
P0856 Tractie controle, storing ingaand signaal
P0857 Tractie controle, storing ingaand signaal of onjuiste werking
P0858 Tractie controle, ingaand signaal te zwak
P0859 Tractie controle, ingaand signaal te sterk
P0860 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0861 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te zwak
P0862 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te sterk
P0863 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0864 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0865 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te zwak
P0866 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te sterk
P0867 Transmissie vloeistofdruk, onjuist
P0868 Transmissie vloeistofdruk, te laag
P0869 Transmissie vloeistofdruk, te hoog
P0870 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0871 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0872 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te zwak
P0873 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te sterk
P0874 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, tijdelijke storing
P0875 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, storing in circuit
P0876 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, onjuiste werking
P0877 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te zwak
P0878 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te sterk
P0879 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, tijdelijke storing
P0880 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0881 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0882 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te zwak
P0883 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te sterk
P0884 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding tijdelijke storing
P0885 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0886 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te zwak
P0887 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te sterk
P0888 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit
P0889 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit onjuiste werking
P0890 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te zwak
P0891 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te sterk
P0892 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle tijdelijke storing
P0893 Meerdere versnellingen ingeschakeld
P0894 Transmissie, slippend onderdeel
P0895 Transmissie, schakeltijd te kort
P0896 Transmissie, schakeltijd te lang
P0897 Transmissievloeistof, verouderd of slecht
P0898 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te zwak
P0899 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te sterk
P0900 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking of storing in circuit
P0901 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking
P0902 Actuator bediening koppeling, signaal te zwak
P0903 Actuator bediening koppeling, signaal te sterk
P0904 Transmissie positie keuzehendel, storing in circuit
P0905 Transmissie positie keuzehendel, onjuiste werking
P0906 Transmissie positie keuzehendel, signaal te zwak
P0907 Transmissie positie keuzehendel, signaal te sterk
P0908 Transmissie positie keuzehendel, tijdelijke storing
P0909 Transmissie bediening versnelling, storing
P0910 Actuator versnellingsbediening, storing in circuit
P0911 Actuator versnellingsbediening, onjuiste werking
P0912 Actuator versnellingsbediening, signaal te zwak
P0913 Actuator versnellingsbediening, signaal te sterk
P0914 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing in circuit
P0915 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, onjuiste werking
P0916 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te zwak
P0917 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te sterk
P0918 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, tijdelijke storing
P0919 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing
P0920 Actuator bediening oneven versnellingen, onjuiste werking
P0921 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, onjuiste werking
P0922 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, signaal te zwak
P0923 Actuator bediening versnellingen voorwaats, signaal te sterk
P0924 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0925 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0926 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te zwak
P0927 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te sterk
P0928 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0929 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0930 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te zwak
P0931 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te sterk
P0932 Transmissie vloeistofdruksensor, storing in circuit
P0933 Transmissie vloeistofdruksensor, onjuiste werking
P0934 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te zwak
P0935 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te sterk
P0936 Transmissie vloeistofdruksensor, tijdelijke storing
P0937 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, storing in circuit
P0938 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, onjuiste werking
P0939 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te zwak
P0940 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te sterk
P0941 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, tijdelijke storing
P0942 Transmissie hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0943 Transmissie hydraulische drukunit, tijd aansturen unit te kort
P0944 Transmissie hydraulische drukunit, drukverlies
P0945 Transmissie, relais hydraulische drukunit, storing in circuit
P0946 Transmissie, relais hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0947 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te zwak
P0948 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te sterk
P0949 Automatisch bediende versnellingsbak (ASM), adaptieve waarden niet ingelezen
P0950 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0951 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0952 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0953 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0954 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0955 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0956 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0957 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0958 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0959 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0960 Aansturing magneetklep 1 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0961 Aansturing magneetklep 1 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0962 Aansturing magneetklep 1 drukregelaar transmissie, signaal te zwak
P0963 Aansturing magneetklep 1 drukregelaar transmissie, signaal te sterk
P0964 Aansturing magneetklep 2 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0965 Aansturing magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0966 Aansturing magneetklep 2 drukregelaar transmissie, signaal te zwak
P0967 Aansturing magneetklep 2 drukregelaar transmissie, signaal te sterk
P0968 Aansturing magneetklep 3 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0969 Aansturing magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0970 Aansturing magneetklep 3 drukregelaar transmissie, signaal te zwak
P0971 Aansturing magneetklep 3 drukregelaar transmissie, signaal te sterk
P0972 Aansturing transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0973 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te zwak
P0974 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te sterk
P0975 Aansturing transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0976 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te zwak
P0977 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te sterk
P0978 Aansturing transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0979 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te zwak
P0980 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te sterk
P0981 Aansturing transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0982 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te zwak
P0983 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te sterk
P0984 Aansturing transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0985 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te zwak
P0986 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te sterk
P0987 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, storing in circuit
P0988 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, onjuiste werking
P0989 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te zwak
P0990 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te sterk
P0991 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, tijdelijke storing
P0992 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, storing in circuit
P0993 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, onjuiste werking
P0994 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te zwak
P0995 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te sterk
P0996 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, tijdelijke storing
P0997 Transmissie schakelklep 6, onjuiste werking
P0998 Transmissie schakelklep 6, signaal te zwak
P0999 Transmissie schakelklep 6, signaal te sterk

OBDII-P (powertrain) codes P2000-P2999 (hetzelfde voor elke fabrikant).

P2002 Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion [Particulate Trap bank 1 - efficency below threshold]
P2003 Partikelfilter Bank 2 Fehlfunktion
P2004 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt offen [Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open]
P2005 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt offen
P2006 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt geschlossen
P2007 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt geschlossen
P2008 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
P2009 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
P2010 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
P2011 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
P2012 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
P2013 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
P2014 Geber Saugrohrklappenstellung elektrischer Fehler im Stromkreis
P2015 Geber Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal
P2016 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Masse
P2017 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus

P2019 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P2020 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 unplausibles Signal
P2021 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Masse
P2022 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Plus

P2031 Geber 2 für Abgastemperatur elektricher Fehler
P2032 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Masse
P2033 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Plus
P2034 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P2035 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Masse
P2036 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Plus

P2070 Schaltsaugrohr hängt offen
P2071 Schaltsaugrohr hängt geschlossen

P2075 Geber für Schaltsaugrohrposition elektrischer Fehler
P2076 Geber für Schaltsaugrohrposition unplausibles Signal
P2077 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Masse
P2078 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Plus
P2079 Geber für Schaltsaugrohrposition Unterbrechung
P2080 Geber 1 für Abgastemperatur (G235) unplausibles Signal

P2082 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 2 (G236) unplausibles Signal

P2084 Geber 2 für Abgastemperatur unplausibles Signal

P2086 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 unplausibles Signal

P2088 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
P2089 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
P2090 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
P2091 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
P2092 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
P2093 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
P2094 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
P2095 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
P2096 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P2097 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
P2098 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P2099 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten

P2122 Geber für Gaspedalstellung (G79) Signal zu klein
P2123 Geber für Gaspedalstellung (G79) Signal zu groß

P2127 Geber 2 für Gaspedalstellung (G185) Signal zu klein
P2128 Geber 2 für Gaspedalstellung (G185) Signal zu groß

P2138 Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79+G185) unplausibles Signal

P2146 Versorgung Einspritzventil(e) A Unterbrechung
P2147 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Masse
P2148 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Plus
P2149 Versorgung Einspritzventil(e) B Unterbrechung
P2150 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Masse
P2151 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Plus

P2177 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
P2178 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
P2179 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
P2180 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
P2181 Fehler im Kühlsystem [Performance Malfunction in Cooling System]

P2183 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) unplausibles Signal
P2184 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu klein
P2185 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß

P2187 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl [Bank 1; System too Lean at Idle]
P2188 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
P2189 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl
P2190 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
P2191 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
P2192 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
P2193 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
P2194 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
P2195 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu mager
P2196 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu fett
P2197 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu mager
P2198 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu fett
P2199 Geber für Ansauglufttemperatur 1≠2 Abweichung

P2231 Lambda-Sonde 1-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2232 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2233 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2234 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2235 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2236 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S3: Signal Shorted to Heater Circuit]
P2237 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Pumpstrom Unterbrechung [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Open Circuit]
P2238 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Short to Ground]
P2239 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus [Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Short to B+]
P2240 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Pumpstrom Unterbrechung [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Open Circuit]
P2241 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Short to Ground]
P2242 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus< [Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Short to B+]/small>
P2243 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Unterbrechung
P2244 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung unplausibles Signal
P2245 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P2246 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P2247 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung
P2248 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung unplausibles Signal
P2249 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P2250 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P2251 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Unterbrechung
P2252 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P2253 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P2254 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Unterbrechung
P2255 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P2256 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P2257 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Masse
P2258 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Plus

P2261 Umluftventil für Turbolader (N249) mechanischer Fehler

P2270 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu mager
P2271 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu fett
P2272 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu mager
P2273 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu fett
P2274 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu mager
P2275 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu fett
P2276 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu mager
P2277 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu fett

P2279 Leckluft im Ansaugsystem

P2293 Regelventil für Kraftstoffdruck (N276), mechanischer Fehler [Fuel Pressure regulator Valve (N276), mechanical malfunction]
P2294 Regelventil für Kraftstoffdruck Unterbrechung
P2295 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Masse
P2296 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Plus
P2297 Abgas-Bank1, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten
P2298 Abgas-Bank2, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten

P2300 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Masse
P2301 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Plus
P2302 Sekundärkreis Zündspule 1 Fehlfunktion
P2303 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Masse
P2304 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Plus
P2305 Sekundärkreis Zündspule 2 Fehlfunktion
P2306 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Masse
P2307 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Plus
P2308 Sekundärkreis Zündspule 3 Fehlfunktion
P2309 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Masse
P2310 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Plus
P2311 Sekundärkreis Zündspule 4 Fehlfunktion
P2312 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Masse
P2313 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Plus
P2314 Sekundärkreis Zündspule 5 Fehlfunktion
P2315 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Masse
P2316 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Plus
P2317 Sekundärkreis Zündspule 6 Fehlfunktion
P2318 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Masse
P2319 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Plus
P2320 Sekundärkreis Zündspule 7 Fehlfunktion
P2321 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Masse
P2322 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Plus
P2323 Sekundärkreis Zündspule 8 Fehlfunktion
P2324 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Masse
P2325 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Plus
P2326 Sekundärkreis Zündspule 9 Fehlfunktion
P2327 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Masse
P2328 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Plus
P2329 Sekundärkreis Zündspule 10 Fehlfunktion
P2330 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Masse
P2331 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Plus
P2332 Sekundärkreis Zündspule 11 Fehlfunktion
P2333 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Masse
P2334 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Plus
P2335 Sekundärkreis Zündspule 12 Fehlfunktion
P2336 Klopfregelung Zylinder 1 Regelgrenze erreicht
P2337 Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht
P2338 Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht
P2339 Klopfregelung Zylinder 4 Regelgrenze erreicht
P2340 Klopfregelung Zylinder 5 Regelgrenze erreicht
P2341 Klopfregelung Zylinder 6 Regelgrenze erreicht
P2342 Klopfregelung Zylinder 7 Regelgrenze erreicht
P2343 Klopfregelung Zylinder 8 Regelgrenze erreicht
P2344 Klopfregelung Zylinder 9 Regelgrenze erreicht
P2345 Klopfregelung Zylinder 10 Regelgrenze erreicht
P2346 Klopfregelung Zylinder 11 Regelgrenze erreicht
P2347 Klopfregelung Zylinder 12 Regelgrenze erreicht

P2400 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage elektrischer Fehler/Unterbrechung
P2401 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach Masse
P2402 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach Plus
P2403 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, elektrischer Fehler/Unterbrechung
P2404 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, unplausibles Signal

P2413 Fehler im Abgasrückführungssystem
P2414 Bank 1 - Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft
P2415 Bank 2 - Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft
P2416 Abgasbank 1 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht
P2417 Abgasbank 2 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht

P2420 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig offen
P2421 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig geschlossen

P2425 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Unterbrechung
P2426 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Masse
P2427 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Plus

P2452 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber elektrischer Fehler
P2453 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber unplausibles Signal
P2454 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Masse
P2455 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Plus

P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 Charging System Voltage
P2503 Charging System Voltage Low
P2504 Charging System Voltage High
P2505 ECM/PCM Power Input Signal
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Low
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit High
P2519 A/C Request "A" Circuit
P2520 A/C Request "A" Circuit Low
P2521 A/C Request "A" Circuit High
P2522 A/C Request "B" Circuit
P2523 A/C Request "B" Circuit Low
P2524 A/C Request "B" Circuit High
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 Zündanlassschloss Stromkreis Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung [Ignition Switch Run/Start Position Circuit]
P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 Zündanlassschloss Stromkreis Kurzschluss nach Plus [Ignition Switch Run/Start Position Circuit High]
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 Geber für Kraftstoffdruck, Niederdruck (G410) Unterbrechung [Low Pressure Fuel System Sensor Circuit]
P2540 Geber für Kraftstoffdruck, Niederdruck (G410) unplausibles Signal [Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal]
P2541 Geber für Kraftstoffdruck, Niederdruck (G410) Kurzschluss nach Masse [Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low]
P2542 Geber für Kraftstoffdruck, Niederdruck (G410) Kurzschluss nach Plus [Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High]
P2543 Geber für Kraftstoffdruck, Niederdruck (G410) pulsierendes Signal [Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent]
P2544 Torque Management Request Input Signal "A"
P2545 Torque Management Request Input Signal "A" Range/Performance
P2546 Torque Management Request Input Signal "A" Low
P2547 Torque Management Request Input Signal "A" High
P2548 Torque Management Request Input Signal "B"
P2549 Torque Management Request Input Signal "B" Range/Performance
P2550 Torque Management Request Input Signal "B" Low
P2551 Torque Management Request Input Signal "B" High
P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 Engine Coolant Level Low
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 Positionsgeber für Ladedrucksteller unplausibles Signal [Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance]
P2564 Positionsgeber für Ladedrucksteller Signal zu klein [Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low]
P2565 Positionsgeber für Ladedrucksteller Signal zu groß [Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High]
P2566 Positionsgeber für Ladedrucksteller kein Signal [Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent]
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low
P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold

P2600 Pumpe für Kühlmittel Unterbrechung [Coolant Pump Control Circuit/Open]
P2601 Pumpe für Kühlmittel unplausibles Signal [Coolant Pump Control Circuit Range/Performance]
P2602 Pumpe für Kühlmittel Kurzschluss nach Masse [Coolant Pump Control Circuit Low]
P2603 Pumpe für Kühlmittel Kurzschluss nach Plus [Coolant Pump Control Circuit High]
P2604 Intake Air Heater "A" Circuit Range/Performance
P2605 Intake Air Heater "A" Circuit/Open
P2606 Intake Air Heater "B" Circuit Range/Performance
P2607 Intake Air Heater "B" Circuit Low
P2608 Intake Air Heater "B" Circuit High
P2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High
P2626 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank1/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung [O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open]
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2629 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung [O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open]
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2632 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Unterbrechung [Fuel Pump "B" Control Circuit /Open]
P2633 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Kurzschluss nach Masse [Fuel Pump "B" Control Circuit Low]
P2634 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Kurzschluss nach Plus [Fuel Pump "B" Control Circuit High]
P2635 Fuel Pump "A" Low Flow / Performance
P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance
P2637 Motormomentensignal A 19140 4AC4 P2708 Schaltventil 6 Magnetventil 6 (N93) Kurzschluss nach Plus [Torque Management Feedback Signal "A"]
P2638 Torque Management Feedback Signal "A" Range/Performance
P2639 Torque Management Feedback Signal "A" Low
P2640 Torque Management Feedback Signal "A" High
P2641 Torque Management Feedback Signal "B"
P2642 Torque Management Feedback Signal "B" Range/Performance
P2643 Torque Management Feedback Signal "B" Low
P2644 Torque Management Feedback Signal "B" High
P2645 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2646 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2647 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2648 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2649 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2650 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2651 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2652 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2653 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2654 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2655 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2656 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2657 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2658 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2659 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2660 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2661 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2662 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2663 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2664 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2665 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit/Open
P2666 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit Low
P2667 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit High
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit
P2669 Actuator Supply Voltage "B" Circuit /Open
P2670 Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low
P2671 Actuator Supply Voltage "B" Circuit High

P2700 Transmission Friction Element "A" Apply Time Range/Performance
P2701 Transmission Friction Element "B" Apply Time Range/Performance
P2702 Transmission Friction Element "C" Apply Time Range/Performance
P2703 Transmission Friction Element "D" Apply Time Range/Performance
P2704 Transmission Friction Element "E" Apply Time Range/Performance
P2705 Transmission Friction Element "F" Apply Time Range/Performance
P2706 Shift Solenoid "F"
P2707 Shift Solenoid "F" Performance or Stuck Off
P2708 Shift Solenoid "F" Stuck On
P2709 Shift Solenoid "F" Electrical
P2710 Shift Solenoid "F" Intermittent
P2711 Unplausibler Schaltablauf Getriebe [Unexpected Mechanical Gear Disengagement]
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 Pressure Control Solenoid "D"
P2714 Druckregelventil 4 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Pressure Control Solenoid "D" Performance or Stuck Off]
P2715 Druckregelventil 4 Kurzschluss nach Plus [Pressure Control Solenoid "D" Stuck On]
P2716 Druckregelventil 4 elektrischer Fehler im Stromkreis [Pressure Control Solenoid "D" Electrical]
P2717 Druckregelventil 4 Unterbrechung [Pressure Control Solenoid "D" Intermittent]
P2718 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit / Open
P2719 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Low
P2721 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit High
P2722 Pressure Control Solenoid "E"
P2723 Druckregelventil 5 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Pressure Control Solenoid "E" Performance or Stuck Off]
P2724 Druckregelventil 5 Kurzschluss nach Plus [Pressure Control Solenoid "E" Stuck On]
P2725 Druckregelventil 5 elektrischer Fehler im Stromkreis [Pressure Control Solenoid "E" Electrical]
P2726 Druckregelventil 5 Unterbrechung[Pressure Control Solenoid "E" Intermittent]
P2727 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit / Open
P2728 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance
P2729 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Low
P2730 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High
P2731 Pressure Control Solenoid "F"
P2732 Druckregelventil 6 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Pressure Control Solenoid "F" Performance or Stuck Off]
P2733 Druckregelventil 6 Kurzschluss nach Plus [Pressure Control Solenoid "F" Stuck On]
P2734 Druckregelventil 6 elektrischer Fehler im Stromkreis [Pressure Control Solenoid "F" Electrical]
P2735 Druckregelventil 6 Unterbrechung [Pressure Control Solenoid "F" Intermittent]
P2736 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit/Open
P2737 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance
P2738 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low
P2739 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit High
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit"
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Range Performance
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit High
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Range/Performance
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Intermittent
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low
P2765 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit
P2766 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2767 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2768 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2783 Torque Converter Temperature Too High
P2784 Input/Turbine Speed Sensor "A"/"B" Correlation
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High
P2787 Kupplung Übertemperatur [Clutch Temperature Too High]
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Kupplungsadaption am Anschlag [Clutch Adaptive Learning at Limit]
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High

OBDII-P (powertrain) codes P3400-P3999 (hetzelfde voor elke fabrikant)

P3400 Cylinder Deactivation System
P3401 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3402 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3403 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3404 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3410 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3411 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3412 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3418 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3419 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3420 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3426 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3427 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3428 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3434 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3435 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3436 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3442 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3443 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3444 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3450 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3451 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3452 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3458 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3459 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3460 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3466 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3467 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3468 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3474 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3475 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3476 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3482 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3483 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3484 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3490 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3491 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3492 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
P3497 Cylinder Deactivation System

OBDII-B (bodytrain) codes (hetzelfde voor elke fabrikant)

B0001 PCM Discrete Input Speed Signal Error
B0004 PCM Discrete Input Speed Signal Not Present
B0005 In Park Switch Circuit Malfunction
B0012 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit
B0013 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit
B0014 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit
B0016 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
B0017 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
B0018 Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
B0022 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
B0024 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
B0026 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
B0028 Right Front/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low
B0029 Right Front/Passenger Side Deployment Loop Open
B0030 Right Front/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
B0035 ADS Closed/Shorted to Ground
B0036 ADS Open/Missing/Shorted to Battery
B0037 AUX switch closed/shorted to ground
B0038 AUX switch open/shorted to battery
B0040 Left Front/Driver Side Deployment Loop Resistance Low
B0041 Left Front/Driver Side Deployment Loop Open
B0042 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit
B0043 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit
B0044 Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit
B0045 Left Front Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
B0051 Deployment Commanded
B0053 Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present
B0057 Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
B0058 Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open
B0059 Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
B0061 Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit
B0062 Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit
B0064 Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
B0065 Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Open
B0066 Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
B0068 Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit
B0069 Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit
B0070 Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit
B0071 Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit
B0073 Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low
B0074 Supplemental Deployment Loop #1 Open
B0075 Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range
B0077 Left Front/Driver Side Impact Sensor (SIS) Malfunction
B0078 Right Front/Passenger SIS Malfunction
B0079 Incorrect Left Front/Driver SIS Installed
B0080 Discard Left Front/Driver SIS
B0081 Incorrect Right Front/Passenger SIS Installed
B0082 Discard Right Front/Passenger SIS
B0086 Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low
B0087 Supplemental Deployment Loop #2 Open
B0088 Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range
B0090 Active switch voltage out of range
B0091 Active switch: wrong state
B0092 PPS passenger detection error
B0093 PPS/CPS self-test malfunction
B0094 CPS childseat detection error
B0095 SDM-PPS/CPS mismatch malfunction
B0100 Electronic Front End Sensor 1 Performance
B0101 Electronic Front End Sensor 1 Performance
B0102 Electronic Front End Sensor 1 Performance
B0103 Electronic Frontal Sensor Circuit
B0104 Electronic Frontal Sensor Circuit
B0105 Electronic Frontal Sensor Circuit
B0109 Side impact module-Left Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms
B0110 Side impact module-Left Rear high circuit is less than 2.4 volts
B0111 Side impact module-Left Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage
B0112 Side impact module-Right Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms
B0113 Side impact module-Right Rear high circuit is less than 2.4 volts
B0114 Side impact module-Right Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage
B0126 Right Panel Discharge Temperature Fault
B0130 Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction
B0131 Right Heater Discharge Temperature Fault
B0145 Auxiliary HAVC Actuator Circuit
B0159 Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance
B0160 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
B0162 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
B0164 Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance
B0169 In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used)
B0174 Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance
B0179 Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance
B0183 Sunload Sensor Circuit
B0184 Solar Load Sensor #1 Circuit Range (sunload)
B0188 Sunload Sensor Circuit
B0189 Solar Load Sensor #2 Circuit Range (sunload)
B0229 HVAC Actuator Circuit
B0248 Mode Door Inoperative Error
B0249 Heater/Defrost/AC Door Range Error
B0263 HVAC Actuator Circuit
B0268 A/I Door Inoperative Error
B0269 Air Inlet Door Range Error
B0283 Electric Rear Defrost Circuit
B0408 Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction
B0409 Air Mix Door #1 Range Error
B0414 Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction
B0418 HVAC Actuator Circuit
B0419 Air Mix Door #2 Range Error
B0423 Air Mix Door #2 Inoperative Error
B0424 Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction
B0428 Air Mix Door #3 Inoperative Error
B0429 Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance
B0510 RH Panel Discharge Temp Sensor Failure
B0515 RH Heater Discharge Temp Sensor Failure
B0520 Rear Discharge Temp Sensor Failure
B0530 Fuel Level Sensor Stuck
B0532 Fuel Sensor Shorted To Ground
B0533 Fuel Sensor Open/Shorted To B+
B0540 Speedometer Circuit
B0560 Tachometer Circuit
B0688 Security System Indicator Circuit High
B0768 Service Indicator Circuit High
B0770 All Wheel Drive (AWD) Indicator Circuit
B0775 Four Wheel Drive High Range (4HI) Indicator Circuit
B0780 Four Wheel Drive Low Range (4LO) Indicator Circuit
B0785 Two Wheel Drive High Range (2HI) Indicator Circuit
B0790 Transfer Case Neutral Indicator Circuit
B0846 +5 Volt Reference Out of Range
B0856 Battery 2 Out of Range
B0951 Dimming Circuit

B3029 Starter Relay Interface Open/Short to B+
B3031 Key Decoder Device in Assem Learn Mode
B3033 Security System Indicates Tamper
B3055 Key Not Present
B3060 Security System Sensor Data Incorrect but Valid
B3064 Driver Door Key Cylinder Circuit
B3069 Right Front/Left Front Door Key Unlock Circuit Low
B3108 Transmitter Synchronization Failure
B3109 3 consecutive low battery signals from the same programmed transmitter
B3142 Left Front Unlock Switch Circuit Low
B3147 Passenger Unlock Switch Circuit Low
B3152 Left Front Lock Switch Circuit Low
B3157 Passenger Lock Switch Circuit Low
B3172 Window Up Switch Circuit Low
B3177 Window Down Switch Circuit Low
B3182 Window Switch Circuit
B3187 Window Switch Circuit
B3192 Window Switch Circuit
B3197 Window Switch Circuit
B3203 Rear Window Lockout Switch Input Circuit High
B3282 Window Switch-Express Input Shorted to Ground
B3287 Left Rear Window Switch Express Down Circuit Low
B3292 Right Rear Window Switch Express Down Circuit Low
B3282 Window Switch-Express Input Shorted to Ground
B3287 Window Switch Circuit
B3292 Window Switch Circuit
B3377 Left Front Window Up Switch Circuit Low
B3382 Left Front Window Down Switch Circuit Low
B3387 Right Front Window Up Switch Circuit Low
B3392 Right Front Window Down Switch Circuit Low
B3397 Left Rear Window Up Switch Circuit Low
B3410 AHLD Front Axle Sensor Signal Circuit
B3420 AHLD Rear Axle Sensor Signal Circuit
B3452 Left Rear Window Down Switch Circuit Low
B3457 Right Rear Window Up Switch Circuit Low
B3462 Right Rear Window Down Switch Circuit Low
B3467 Left Front Window Express Down Circuit Low
B3472 Right Front Window Express Down Circuit Low
B3477 Left Rear Window Express Down Circuit Low
B3482 MalfunctionWindow Express Down Circuit Low
B3517 Left Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND
B3522 Right Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND
B3527 Window Lockout Switch Circuit Low
B3531 Auxiliary HAVC Actuator Circuit
B3642 Seat cool temperature switch shorted
B3761 HVAC Actuator Circuit
B3770 HVAC Actuator Circuit
B3793 Memory Seat Module Over Current
B3801 Passenger Compartment Lamp Request Circuit
B3802 Parklamps Request Circuit
B3808 Rear Door Lock Relay Circuit
B3809 Rear Door Unlock Relay Circuit
B3810 Washer Relay Circuit
B3811 Washer Relay Circuit
B3819 Left Rear Power Window Up Relay Circuit
B3820 Left Rear Power Window Down Relay Circuit
B3821 Window Lockout Circuit Low
B3822 Right Rear Power Window Up Relay Circuit
B3823 Right Rear Power Window Down Relay Circuit
B3824 Window Lockout Circuit Low
B3832 Window Position Sensor Circuit
B3833 Window Position Sensor Circuit
B3905 Lumbar Switch Control Circuit
B3935 Transponder Authentication Error

OBDII-C (chassis) codes (hetzelfde voor elke fabrikant)

C0000 - Vehicle Speed Information Circuit Malfunction
C0035 - Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction
C0040 - Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction
C0041 - Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0045 - Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
C0046 - Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0050 - Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
C0051 - LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0060 - Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0065 - Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0070 - Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0075 - Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0080 - Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0085 - Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0090 - Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0095 - Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0110 - Pump Motor Circuit Malfunction
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
C0128 - Low Brake Fluid Circuit Low
C0141 - Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0146 - Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0151 - Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0156 - Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0161 - ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
C0221 - Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
C0222 - Right Front Wheel Speed Signal Missing
C0223 - Right Front Wheel Speed Signal Erratic
C0225 - Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
C0226 - Left Front Wheel Speed Signal Missing
C0227 - Left Front Wheel Speed Signal Erratic
C0229 - Drop Out of Front Wheel Speed Signals
C0235 - Rear Wheel Speed Signal Circuit Open
C0236 - Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing
C0237 - Rear Wheel Speed Signal Erratic
C0238 - Wheel Speed Mismatch
C0241 - EBCM Control Valve Circuit
C0245 - Wheel Speed Sensor Frequency Error
C0254 - EBCM Control Valve Circuit
C0265 - EBCM Relay Circuit
C0266 - EBCM Relay Circuit
C0267 - Pump Motor Circuit Open/Shorted
C0268 - Pump Motor Circuit Open/Shorted
C0269 - Excessive Dump/Isolation Time
C0271 - EBCM Malfunction
C0272 - EBCM Malfunction
C0273 - EBCM Malfunction
C0274 - Excessive Dump/Isolation Time
C0279 – Power-train Configuration Not Valid
C0281 - Brake Switch Circuit
C0283 - Traction Switch Shorted to Ground
C0284 - EBCM Malfunction
C0286 - ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+
C0287 - Delivered Torque Circuit
C0288 - Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+
C0290 - Lost Communications With PCM
C0292 - Lost Communications With PCM
C0291 - Lost Communications With BCM
C0297 – Power-train Configuration Data Not Received
C0298 – Power-train Indicated Traction Control Malfunction
C0300 - Rear Speed Sensor Malfunction
C0305 - Front Speed Sensor Malfunction
C0306 - Motor A or B Circuit
C0308 - Motor A/B Circuit Low
C0309 - Motor A/B Circuit High
C0310 - Motor A/B Circuit Open
C0315 - Motor Ground Circuit Open
C0321 - Transfer Case Lock Circuit
C0323 - T-Case Lock Circuit Low
C0324 - T-Case Lock Circuit High
C0327 - Encoder Circuit Malfunction
C0357 - Park Switch Circuit High
C0359 - Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit
C0362 - 4LO Discrete Output Circuit High
C0367 - Front Axle Control Circuit High
C0374 - General System Malfunction
C0376 - Front/Rear Shaft Speed Mismatch
C0379 - Front Axle System
C0387 - Unable to Perform Shift
C0472 - Steering Hand-wheel Speed Sensor Signal V Low
C0473 - Steering Hand-wheel Speed Sensor Signal V High
C0495 - EVO Tracking Error
C0498 - Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low
C0499 - Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High
C0503 - Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low
C0504 - Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High
C0550 - ECU Malfunction - internal write / checksum malfunction
C0559 - EEPROM Checksum Error
C0563 - Calibration ROM Checksum Error
C0577 - Left Front Solenoid Circuit Low
C0578 - Left Front Solenoid Circuit High
C0579 - Left Front Solenoid Circuit Open
C0582 - Right Front Solenoid Circuit Low
C0583 - Right Front Solenoid Circuit High
C0584 - Right Front Solenoid Circuit Open
C0587 - Left Rear Solenoid Circuit Low
C0588 - Left Rear Solenoid Circuit High
C0589 - Left Rear Solenoid Circuit Open
C0592 - Right Rear Solenoid Circuit Low
C0593 - Right Rear Solenoid Circuit High
C0594 - Right Rear Solenoid Circuit Open
C0611 - VIN Information Error
C0615 - Left Front Position Sensor Malfunction
C0620 - Right Front Position Sensor Malfunction
C0625 - Left Rear Position Sensor Malfunction
C0628 - Level Control Position Sensor Circuit High
C0630 - Right Rear Position Sensor Malfunction
C0635 - Left Front Normal Force Circuit Malfunction
C0638 - Left Front Normal Force Circuit High
C0640 - Right Front Normal Force Circuit Malfunction
C0643 - Right Front Normal Force Circuit High
C0655 - Level Control Compressor Relay Malfunction
C0657 - Level Control Compressor Circuit Low
C0658 - Level Control Compressor Circuit High
C0660 - Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction
C0662 - Level Control Exhaust Valve Circuit Low
C0663 - Level Control Exhaust Valve Circuit High
C0665 - Chassis Pitch Signal Circuit
C0690 - Damper Control Relay Circuit Malfunction
C0691 - Damper Control Relay Circuit Range
C0693 - Damper Control Relay Circuit High
C0695 - Position Sensor Over-current (8 volt supply)
C0696 - Position Sensor Over-current (5 volt supply)
C0710 - Steering Position Signal Malfunction
C0750 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0755 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0760 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0765 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0800 - Device Power #1 Circuit Malfunction
C0896 - Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal
range of 9 to 15.5 volts
C1211 - ABS Indicator Lamp Circuit Malfunction
C1214 - System Relay Contact or Coil Circuit Open
C1217 - Pump Motor Shorted to Ground
C1218 - Pump Motor Circuit Shorted to Voltage or Motor Ground Open
C1221 - Left Front Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1222 - Right Front Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1223 - Left Rear Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1224 - Right Rear Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1225 - Left Front Excessive Wheel Speed Variation
C1226 - Right Front Excessive Wheel Speed Variation
C1227 - Left Rear Excessive Wheel Speed Variation
C1228 - Right Rear Excessive Wheel Speed Variation
C1232 - Left Front Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1233 - Right Front Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1234 - Left Rear Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1235 - Right Rear Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1236 - Low System Supply Voltage
C1237 - High System Supply Voltage
C1238 - Brake Thermal Model Exceeded
C1241 - Variable Effort Steering Circuit Malfunction
C1242 - Pump Motor Circuit Open
C1243 - BPMV Pump Motor Stalled
C1244 – Power train Indicated Engine Drag Control Malfunction
C1246 - Brake Lining Wear Circuit Open
C1248 - EBCM Turned the Red Brake Warning Indicator On
C1251 - RSS Indicated Malfunction
C1252 - Left Front Normal Force Malfunction
C1253 - Right Front Normal Force Malfunction
C1254 - Abnormal Shutdown Detected
C1255 - EBCM Internal Malfunction
C1256 - EBCM Internal Malfunction
C1261 - Left Front Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1262 - Left Front Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1263 - Right Front Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1264 - Right Front Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1265 - Left Rear Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1266 - Left Rear Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1267 - Right Rear Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1268 - Right Rear Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1271 - Left Front TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction
C1272 - Left Front TCS Prime Valve Malfunction
C1273 - Right Front TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction
C1274 - Right Front TCS Prime Valve Malfunction
C1276 - Delivered Torque Signal Circuit Malfunction
C1277 - Requested Torque Signal Circuit Malfunction
C1278 - TCS Temporarily Inhibited By PCM
C1281 - VSES Sensors Uncorrelated
C1282 - Yaw Rate Sensor Bias Circuit Malfunction
C1283 - Excessive Time to Center Steering
C1284 - Lateral Accelerometer Sensor Bias Malfunction
C1285 - Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction
C1286 - Steering Sensor Bias Malfunction
C1287 - Steering Sensor Rate Malfunction
C1288 - Steering Sensor Circuit Malfunction
C1291 - Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration
C1292 - Brake Fluid Pressure Sensor Circuit
C1293 - Code C1291 Set in Previous Ignition Cycle
C1294 - Brake Lamp Switch Circuit Always Active
C1295 - Brake Lamp Switch Circuit Open
C1296 - Brake Fluid Pressure Sensor Circuit
C1297 - PCM Indicated Brake Extended Travel Switch Failure
C1298 - PCM Class 2 Serial Data Link Malfunction
C1326 - Battery Out of Range
C1650 - RSS Control Module Fault
C1658 - RSS Control Module Calibration Fault
C1710 - Left Front Damper Actuator Short Circuit to Battery
C1711 - Left Front Damper Actuator Short Circuit to Ground
C1712 - Left Front Damper Actuator Open Circuit
C1715 - Right Front Damper Actuator Short Circuit to Battery
C1716 - Right Front Damper Actuator Short Circuit to Ground
C1717 - Right Front Damper Actuator Open Circuit
C1720 - Left Rear Damper Actuator Short Circuit to Battery
C1721 - Left Rear Damper Actuator Short Circuit to Ground
C1722 - Left Rear Damper Actuator Open Circuit
C1725 - Right Rear Damper Actuator Short Circuit to Battery
C1726 - Right Rear Damper Actuator Short Circuit to Ground
C1727 - Right Rear Damper Actuator Open Circuit
C1735 - Compressor Relay Short to Battery
C1736 - Compressor Relay Short to GND/Open Circuit
C1737 - Exhaust Solenoid Valve Short to Battery
C1738 - Exhaust Solenoid Valve Short to GND
C1743 - Speed Signal Fault
C1744 - Lift/Dive Signal Discrete Fault
C1760 - Left Front Position Sensor Input Fault
C1761 - Right Front Position Sensor Input Fault
C1762 - Left Rear Position Sensor Input Fault
C1763 - Right Rear Position Sensor Input Fault
C1768 - Position Sensor Supply Fault
C1780 - Loss of Steering Position Signal
C1782 - ICCS2 DL Left Output Short Circuit to Bat
C1783 - ICCS2 DL Left Output Short Circuit to GND
C1784 - ICCS2 DL Right Output Short Circuit to Bat
C1785 - ICCS2 DL Right Output Short Circuit to GND
C1786 - Damper Control Relay Fault
C1787 - Damper Control Relay Short to GND
C1788 - Damper Control Relay Short to Bat

OBDII-U (network) codes (hetzelfde voor elke fabrikant)

U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High
U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0019 Low Speed CAN Communication Bus
U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High
U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High
U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0028 Vehicle Communication Bus A
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High
U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open
U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low
U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High
U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)
U0037 Vehicle Communication Bus B
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open
U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High
U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open
U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low
U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High
U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)
U0046 Vehicle Communication Bus C
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low
U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High
U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open
U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low
U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High
U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)
U0055 Vehicle Communication Bus D
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High
U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open
U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low
U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High
U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)
U0064 Vehicle Communication Bus E
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High
U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open
U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low
U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High
U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)
U0073 Control Module Communication Bus Off
U0074 Reserved by Document
U0075 Reserved by Document
U0076 Reserved by Document
U0077 Reserved by Document
U0078 Reserved by Document
U0079 Reserved by Document
U0080 Reserved by Document
U0081 Reserved by Document
U0082 Reserved by Document
U0083 Reserved by Document
U0084 Reserved by Document
U0085 Reserved by Document
U0086 Reserved by Document
U0087 Reserved by Document
U0088 Reserved by Document
U0089 Reserved by Document
U0090 Reserved by Document
U0091 Reserved by Document
U0092 Reserved by Document
U0093 Reserved by Document
U0094 Reserved by Document
U0095 Reserved by Document
U0096 Reserved by Document
U0097 Reserved by Document
U0098 Reserved by Document
U0099 Reserved by Document
U0100 Lost Communication With ECM/PCM "A"
U0101 Lost Communication with TCM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module
U0103 Lost Communication With Gear Shift Module
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module
U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module "B"
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0115 Lost Communication With ECM/PCM "B"
U0116 Reserved by Document
U0117 Reserved by Document
U0118 Reserved by Document
U0119 Reserved by Document
U0120 Reserved by Document
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module
U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module
U0133 Reserved by Document
U0134 Reserved by Document
U0135 Reserved by Document
U0136 Reserved by Document
U0137 Reserved by Document
U0138 Reserved by Document
U0139 Reserved by Document
U0140 Lost Communication With Body Control Module
U0141 Lost Communication With Body Control Module "A"
U0142 Lost Communication With Body Control Module "B"
U0143 Lost Communication With Body Control Module "C"
U0144 Lost Communication With Body Control Module "D"
U0145 Lost Communication With Body Control Module "E"
U0146 Lost Communication With Gateway "A"
U0147 Lost Communication With Gateway "B"
U0148 Lost Communication With Gateway "C"
U0149 Lost Communication With Gateway "D"
U0150 Lost Communication With Gateway "E"
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156 Lost Communication With Information Center "A"
U0157 Lost Communication With Information Center "B"
U0158 Lost Communication With Head Up Display
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module
U0161 Lost Communication With Compass Module
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module
U0170 Lost Communication With "Restraints System Sensor A"
U0171 Lost Communication With "Restraints System Sensor B"
U0172 Lost Communication With "Restraints System Sensor C"
U0173 Lost Communication With "Restraints System Sensor D"
U0174 Lost Communication With "Restraints System Sensor E"
U0175 Lost Communication With "Restraints System Sensor F"
U0176 Lost Communication With "Restraints System Sensor G"
U0177 Lost Communication With "Restraints System Sensor H"
U0178 Lost Communication With "Restraints System Sensor I"
U0179 Lost Communication With "Restraints System Sensor J"
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module
U0184 Lost Communication With Radio
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier
U0187 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "A"
U0188 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "B"
U0189 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "C"
U0190 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "D"
U0191 Lost Communication With Television
U0192 Lost Communication With Personal Computer
U0193 Lost Communication With "Digital Audio Control Module A"
U0194 Lost Communication With "Digital Audio Control Module B"
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module
U0199 Lost Communication With "Door Control Module A"
U0200 Lost Communication With "Door Control Module B"
U0201 Lost Communication With "Door Control Module C"
U0202 Lost Communication With "Door Control Module D"
U0203 Lost Communication With "Door Control Module E"
U0204 Lost Communication With "Door Control Module F"
U0205 Lost Communication With "Door Control Module G"
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module
U0207 Lost Communication With Movable Roof Control Module
U0208 Lost Communication With "Seat Control Module A"
U0209 Lost Communication With "Seat Control Module B"
U0210 Lost Communication With "Seat Control Module C"
U0211 Lost Communication With "Seat Control Module D"
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation
U0215 Lost Communication With "Door Switch A"
U0216 Lost Communication With "Door Switch B"
U0217 Lost Communication With "Door Switch C"
U0218 Lost Communication With "Door Switch D"
U0219 Lost Communication With "Door Switch E"
U0220 Lost Communication With "Door Switch F"
U0221 Lost Communication With "Door Switch G"
U0222 Lost Communication With "Door Window Motor A"
U0223 Lost Communication With "Door Window Motor B"
U0224 Lost Communication With "Door Window Motor C"
U0225 Lost Communication With "Door Window Motor D"
U0226 Lost Communication With "Door Window Motor E"
U0227 Lost Communication With "Door Window Motor F"
U0228 Lost Communication With "Door Window Motor G"
U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module
U0230 Lost Communication With Rear Gate Module
U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module
U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module
U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module
U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module
U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module
U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module
U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module
U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module
U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module
U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module
U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A
U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B
U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module
U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module
U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module
U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module
U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module
U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module
U0322 Software Incompatibility with Body Control Module
U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module
U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module
U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module
U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module
U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module
U0331 Software Incompatibility with Body Control Module "A"
U0400 Invalid Data Received
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B
U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module
U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module
U0431 Invalid Data Received From Body Control Module "A"

 

pijl-terug

 Klik hier om terug te keren naar het kenniscentrum.

Reageer op dit artikel


Reacties

 • f bosma frits
 • 13-08-2018
audi a6 fout code p2108,blijft komen ook na wissen,wat is stuk Antwoord Smeets Solutions: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18540.html
 • Johnny
 • 17-04-2018
Mijn auto uitgelezen code p0422 wat is dat wat moet vervangen worden Antwoord Smeets Solutions: Beste Johnny,

In eerste instantie kan je de storingscode resetten en kijken of de storing wegblijft.
Deze storingscode wordt aangemaakt als de katalysator een te lage waarde meet.
Mocht de storingscode terugkomen zou je aan de hand van live data de lambdasonde kunnen controleren, vermoedelijk komt het probleem daar dan vandaan.
 • g.v.veluw
 • 06-11-2017
beste hr/mw,
ik kom er even niet uit.
betreft een BMW x3 2,5 i benzine
uitgelezen met BM2 icarsoft
geeft aan bij foutmelding 2882 fuel trim bank 1

bij verder kijken oxygen bank 1
before cat 0.80
after cat 0.78

bank 2
before cat 0.80
after cat 0.71

mix bank 1 additieve 0.42 mg
mix bank 2 additive 0.11
adaption mix bank 1 12 %
adaption mix bank 2 4.12%

Wat mag ik hieruit afleiden?

ik hoor graag...
vr gr G.v.Veluw
Antwoord Smeets Solutions: Dit betekend dat de 1e bank 12 % meer brandstof moet toevoegen om een juiste brandstof/lucht verhouding te krijgen.
Deze bank loopt dus te arm door bijvoorbeeld:

- Een luchtlekkage
- Foutieve Carterventilatie klep
- Secundaire lucht lekkage/defecte 1-richtingsklep
- Verstopt brandstoffilter (in dit geval wijkt er maar 1 bank af dus is dit de minst logische oorzaak)
- Brandstofdruk te laag
 • Robert
 • 23-08-2017
Auto
Opel antara 2007 En nu auto heeft geen kracht meer
Fout code p9923
2.0 dtci 2007 Opel antara

Groet
Robert
Antwoord Smeets Solutions: Deze foutcode is bij ons niet bekend. Ook met Google zoekopdrachten hebben wij geen informatie kunnen vinden. In dit geval is het advies daarom om contact op te nemen met de dealer en daar navraag te doen naar de foutcode.
Houd mij op de hoogte van nieuws en aanbiedingen